บริษัท เอส เจ พี เทคโนโลยี จำกัด เราคือผู้ผลิตและจำหน่าย อุปกรณ์สร้างโครงข่ายสื่อสารและโทรคมนาคม โดยการบริหารงาน พร้อมทั้งทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีประสบการณ์ทางด้านโครงข่ายสื่อสารมากว่า 30 ปี

ธุรกิจของเรา
SJP TECHNOLOGY COMPANY LIMIED COMPANY PROFILE 2018

วิสัยทัศน์และพันธกิจของเรา

ผลิตสินค้าคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา
พัฒนาบริหาร ยกมาตรฐาน เอส เจ พี เทคโนโลยี

เราส่งมองสินค้าบริการที่ดีที่สุด

บริษัท เอส เจ พี เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท เอส เจ พี เทคโนโลยี จำกัด เราคือผู้ผลิตและจำหน่าย อุปกรณ์สร้างโครงข่ายสื่อสารและโทรคมนาคม โดยการบริหารงาน พร้อมทั้งทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีประสบการณ์ทางด้านโครงข่ายสื่อสารมากว่า 30 ปี

เริ่มจากการสื่อสารในระบบเครือข่ายทองแดง จนก้าวเข้าสู่การติดต่อเชื่อมโยงกันในยุคใยแก้วนำแสง ซึ่งทางบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม และบริการจัดส่งสินค้า ให้ถึงมือลูกค้าได้อย่างถูกต้องตรงตามกำหนดเวลา ตามนโยบายคุณภาพของบริษัทที่ว่า “ผลิตสินค้าคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา พัฒนาบริหาร ยกมาตรฐาน SJP” โดยได้การรับรองคุณภาพ ตามมาตรฐานระบบ ISO 9001:2008 ทั้งยังได้เล็งเห็นถึงการจัดจำหน่ายแบบ ONE STOP SERVICE โดยการจับมือกับพันธมิตรระดับสากล ในการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้ครอบคลุมตั่งแต่ชุมสายจนถึงผู้ใช้งานปลายทาง เพื่อให้ความสะดวกแก่ลูกค้า ที่มีทั้งบริษัทผู้ให้บริการด้านสื่อสาร บริษัทผู้รับเหมาสร้างโครงข่าย และพันธมิตรทางการค้าในกลุ่มเดียวกันอีกด้วย

ทางบริษัท มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีสินค้าที่หลากหลาย โดยคำนึงถึงคุณภาพเป็นหลักสำคัญ ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ที่จะสร้างศักยภาพ ในด้านการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน ป้อนเข้าสู่ตลาดในระดับสากล และส่งผลเป็นส่วนหนึ่งในแรงขับดัน ต่อเทคโนโลยีด้านการสื่อสารภายในประเทศ ให้มีความพัฒนาก้าวหน้า ช่วยประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคต

ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยเรื่องสินค้าบริการต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เพียงแค่แจ้งรายละเอียดให้เราทราบทางเราจะติดต่อคุณกลับโดยเร็วที่สุด

ติดต่อสำนักงาน : 02 408 4343 ติดต่อโรงงาน : 034 446 999


สอบถามข้อมูลสินค้าบริการ : sales@sjp.co.th